เที่ยวที่พระธาตุสวี ที่จังหวัดชุมพร 

         วัดพระธาตุสวี เป็นวัดที่สร้างมาแล้วหลายร้อยหลายพันปีซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในจังหวัดชุมพรเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาไว้สำหรับสาวชุมพรโดยเฉพาะเรียกได้ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของคนจังหวัดชุมพรเลยก็ว่าได้ที่วัดพระธาตุสวีแห่งนี้ วัดที่มีความสวยงามแปลกตาซึ่งรวมภายในพื้นที่วัดนั้นมีโบราณสถานสำคัญสำคัญหลายแห่งแต่ที่สำคัญมากที่สุดของวัดพระธาตุสวีก็คือองค์พระธาตุสวีนั่นเองสำหรับสถานที่จัดเก็บองค์พระธาตุสวีนั้นจะมีการก่อสร้างที่เป็นลักษณะของรูปทรงระฆังคว่ำโดยระฆังนั้น

จะมีการทาสีเป็นสีทองเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตาภายในองค์พระธาตุสวีนั้นจะเป็นที่จัดเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเรียกได้ว่าองค์พระธาตุสวีนั้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวจังหวัดชุมพรหรือแม้แต่ชาวจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือและบูชาลักษณะขององค์พระธาตุสวีนั้น

มีการสร้างใกล้เคียงกับสถาปัตยกรรมของพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชเรียกได้ว่าแทบจะมีลักษณะเดียวกันเลยทีเดียวแต่ถ้าหากสังเกตให้ดีๆก็จะเห็นถึงความแตกต่างบ้างเล็กน้อยซึ่งเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆเท่านั้นแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้สังเกตดีๆแล้วก็แทบจะมองไม่เห็นความแตกต่างเลย

ก็ว่าได้เนื่องจากว่าองค์พระธาตุสวีนั้นมีการสร้างมาอย่างยาวนานจึงมีการชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาดังนั้นปัจจุบันองค์พระธาตุจึงได้ถูกให้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่โดยการสร้างใหม่ในครั้งนี้ได้มีการใช้กระเบื้องสำหรับปิดองค์พระเจดีย์แต่อย่างไรก็แล้วแต่การบูรณะก็จะเน้นในเรื่องของการยังคงรูปแบบเดิมเอาไว้ให้มากที่สุดที่สำคัญทางเจ้าหน้าที่วัดได้มีการสร้างกำแพงเอาไว้ล้อมรอบองค์พระธาตุสวี

ซึ่งกำแพงที่ว่านี้เป็นการทำกำแพงแก้วและทุกเรื่องการไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลงานสงกรานต์หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็แล้วแต่ที่วัดพระธาตุสวีจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่และในการจัดงานนั้นก็จะมีการให้แห่ผ้าห่มพระธาตุสวีซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ทำมาตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันมีการทำต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีซึ่งงานกิจกรรมนี้เป็นงานที่สามารถดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้ไปร่วมกิจกรรมในการแห่ผ้าห่มพระธาตุสวีอย่างไรก็ตามในบริเวณพื้นที่ของพระธาตุสวีนั้นจะมีจุดเด่นๆอีกหลายจุดที่ให้นักท่องเที่ยวนั้น ไปทำบุญกราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปรวมถึงไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานหากใครที่อยากจะมานั่งสมาธิเพื่อสงบจิตสงบใจที่วัดพระธาตุสวีนี้มีจุดที่ให้คนที่มีจิตศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาไปทำบุญทำกุศลได้

 

สนับสนุนโดย  bk8