เที่ยวชมอารยธรรม หมู่บ้าน ติง อู่หลิง

เที่ยวชมอารยธรรม หมู่บ้าน ติง อู่หลิง หมู่บ้าประหลาดที่ไม่เคยมียุง

        ที่ประเทศจีนมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้าน   ติง อู่หลิงหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งมีความสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 700 เมตรด้วยกันสำหรับหมู่บ้านแห่งนี้นั้นถูกกำหนดไว้ว่าอยู่ในเขตมณฑลฝูเจี้ยน   แน่นอนว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอายุเก่าแก่มานานเกินกว่า 100 ปีขึ้นไปที่หมู่บ้านแห่งนี้

เนื่องจากว่ายังเป็นหมู่บ้านที่อาศัยอยู่บนภูเขาดังนั้นอารยธรรมการดำเนินชีวิตของชาวบ้านจึงยังคงเป็นแบบดั้งเดิมหมู่บ้านแห่งนี้จะมีต้นไม้สูงใหญ่และมีแม่น้ำล้อมรอบซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเป็นแหล่งที่มีแหล่งน้ำมีป่าดิบชื้นส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมียุงเพราะว่าอยู่นั้นชอบอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำและอยู่ใกล้กับป่าดิบชื้นแต่ที่แปลกประหลาดของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือนับตั้งแต่ 100 ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านแห่งนี้

ยังไม่เคยปรากฏว่ามียุงมาก่อนซึ่งถ้าเป็นที่อื่นแม้แต่ในเขตชุมชนเมืองก็ตามเราก็มักจะเห็นยุงบินวนเวียนคอยกัดกินเลือดของมนุษย์แต่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ว่าคุณจะเปิดหน้าต่างทั้งกลางวันหรือกลางคืนหรือคุณจะเดินเข้าไปในป่าหรือจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านคุณจะไม่พบอยู่แม้สักตัวเดียวซึ่งเป็นที่ประทับใจของบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่คนในชุมชนแห่งนี้แต่สำหรับคนในชุมชนแล้วการที่หมู่บ้านนี้ไม่มียุงนั้นไม่ใช่เรื่องประหลาด

เพราะพวกเขาตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีใครเห็นอยู่มาก่อนที่นี่มีประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมเก่าแก่มายาวนานผู้คนส่วนใหญ่สร้างบ้านมาจากหินสำหรับคำตอบว่าทำไมหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มียุงนั้นยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่จะสามารถเข้าไปพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่คนในหมู่บ้านนั้นมีความเชื่อกันว่าในหมู่บ้านจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ก้อนหนึ่ง

ซึ่งเห็นดังกล่าวนั้นมีลักษณะคล้ายกับรูปคางคกซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากโดยชาวบ้านเชื่อว่าเห็นดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นตัวแทนขององค์เทพเจ้าที่คอยมาปกปักรักษาคนในหมู่บ้านและเห็นรูปคางคกนั้นก็คอยปัดเป่าไม่ให้มียุงเข้ามากวนในหมู่บ้านนั้นเองอย่างไรก็ตามหมู่บ้านแห่งนี้

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่ 1 ของประเทศจีนที่มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมและศิลปะรวมถึงรูปแบบการสร้างบ้านของคนจีนในสมัยโบราณรวมถึงการอยู่อาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีของคนจีนเก่าแก่ดั้งเดิมซึ่งหาชมได้ยากมากในปัจจุบันดังนั้นหมู่บ้านแห่งนี้

จึงมักจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างไม่ขาดสายและที่แน่นอนเลยว่านอกจากซากอารยธรรมที่นักท่องเที่ยวอยากจะเห็นแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังอยากมาพิสูจน์อีกด้วยว่าที่นี่ไม่มี ยุง จริงๆหรือเป็นเพียงแค่คำร่ำลือเท่านั้น

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  สมัครsagame